دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دامغان- میدان صد دروازه- دانشگاه پیام نور مرکز دامغان- تلفنی 02335256001 دورنگار 02335245299
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30