دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
فارس- داراب- کیلومتر 3جاده داراب بندرعباس- دانشگاه پیام نور مرکز داراب-تلفن 53527002-53520553-53563271-5363272-فاکس 53529401
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30