دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان فارس - شیراز- میدان دانشجو-خیابان ساحلی غربی- نبش کوچه 10 - مدیریت دانشگاه پیام نور استان فارس تلفنخانه : 3-2253161-0713
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حقوق با آزمون هردو 50
24563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
24564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 60
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 30
24567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
24569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
20064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60