دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کیلومتر۵ جاده فسا - شیراز، ضلع‌‌شرقی ‌پارک ‌آزادی، دانشگاه پیام نور فسا تلفن  تماس: ۵۳۳۳۹۵۲۲-۰۷۱(۹۸+)  ۵۳۳۳۹۵۲۳- ۰۷۱
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30