دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50