دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30