دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان لرستان،شهرستان خرم آباد،کمالوند،کیلومتر 5 جاده کمربندی خرم آباد-اندیمشک،جنب دهکده المپیک،دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد تلفن:06633120418
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حقوق با آزمون هردو 50
25180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون هردو 30
25181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 30
25182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
25183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
20794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30