دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز بابل: مازندران-بابل-جاده قائمشهر-رویروی فاز 2 فرهنگ شهر-خداداد17-دانشگاه پیام نور مرکز بابل کد پستی:-54849-47166
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حقوق با آزمون هردو 50
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 60
20850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30