دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
 مازندران - شهرستان قائمشهر - میدان امام - ابتداي جاده قائمشهر - بابل - نرسيده به كمربندي آدرس پست الکترونیکی :info@ghaempnu.ac.ir شماره تماس : 01142264638,01142262560 دورنگار : 01142262559
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30