دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خمین - بلوارشهدای دانشجو - ابتدای جاده الیگودرز- کدپستی 13111- 38816 شماره تماس (تلفنخانه): 5 -46335101-086
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30