دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30