دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30