دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان گلستان -شهرگرگان - کوی انجیراب - بعد از پل فتحه باغ ،جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان نمابر:32436236-017 صندوق پستی:876-49175 پست الکترونیک:gorgan@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون هردو 30
20636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30