دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30