دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30