دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کمربندی آستارا فلکه لا- شماره تماس 013144803660
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30