دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
يزد- مهريز- خيابان يادگار امام- دانشگاه پيام نور مركز مهريز تلفن: ، 32534300 ، 32534302، 32534241 ، 32534243 کد شهرستان 035 پیامک: 30005805229090 ارتباط با مسئولین: سامانه صبا لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه پیام نور مرکز مهریز رایانامه: pnumehriz@yahoo.com
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30