دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پيام نور واحد ابركوه   دانشگاه پيام نور واحد ابر كوه از مهر ماه سال١٣٨٠ شروع به كار نموده و داراي ٥ رشته در مقطع كارشناسي مي‏باشد كه رشته‏ ها عبارتند از حسابداري- ادبيات- علوم اجتماعي- رياضي و جغرافيا و در حال حاضر تعداد ٤٣٥ نفر دانشجو كه شامل دانشجويان بومي و غير بومي هستند در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.      آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي: ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-8383-8282-81 زنمردزنمردزنمردزنمرد 1علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی6724712364185516 2علوم انسانیحسابداریمحضکارشناسی143841066379344117 3علوم انسانیادبیاتمحضکارشناسی44113110248163 4علوم انسانیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی783163252914-- 5علوم پایهریاضیکاربردیکارشناسی8-72---- 6علوم انسانیحقوق-کارشناسی4716------ 7فنی و مهندسیمهندسی و کامپیوترنرم افزارکارشناسی2023------       آمار دانشجويان فراگیر به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي: ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-8383-8282-81 زنمردزنمردزنمردزنمرد 1علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی35353436 2علوم انسانیحسابداریمحضکارشناسی12514510381 3علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیمحضکارشناسی3-31312-     یزد-ابرکوه-ابتدای بلوار امام علی(ع)-دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه -کدپستی 8931729786- شماره تماس های دانشگاه:  03532838034- 03532838035-03532838036- فاکس 03532838030
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30