دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنر - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد. 2) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد. 3) دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانه و نوبت دوم (شبانه) ندارد. 4) دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي باشند. 5) دانشجوياني كه موظف به گذراندن دروس پيش نياز طبق تشخيص گروه مي باشند، مي بايست شهريه دروس پيش نياز كمبود و جبراني خود را پرداخت نمايند. 6) كليه دانشجويان كارشناسي علي الخصوص دانشجويان نمايش و موسيقي پس از پذيرش براي تغيير رشته بايد حداقل نمره قبولي را در كد رشته مورد تقاضا در آزمون ورودي كسب كرده باشند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21633 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 10
21634 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 12
21635 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 10
21636 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 20
21637 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 15
21638 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 15
21639 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 10
21640 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 15
21641 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 8
21642 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 15
21643 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 12
21644 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 12
21645 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 10
21646 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی با آزمون هردو 5
21647 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 8
21648 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری با آزمون هردو 5
21649 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران سینما با آزمون هردو 10
21650 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی با آزمون هردو 5
21651 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه با آزمون هردو 5
21652 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه با آزمون هردو 5
21653 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی با آزمون هردو 5
21654 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی با آزمون هردو 6
21655 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران فرش با آزمون هردو 5
21656 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی با آزمون هردو 8
21657 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 8
21658 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی با آزمون هردو 5