دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم، تخفيف شهريه داده م يشود. 2) اين موسسه برحسب نياز دانشجويان ، جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه هاي خودگردان و تحت تلفن:نظارت موسسه اقدام مي نمايد. 3) نشاني: اصفهان، سپاهان شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران جنوبي. 2-36530241 و36530080-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60