دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10002 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10007 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10008 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10011 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10012 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10013 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10014 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10015 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10016 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10017 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10018 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10019 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10020 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10021 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10023 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10024 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10025 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10026 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10027 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10028 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10030 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10031 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10032 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10033 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10035 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10036 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10038 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10039 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10040 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10041 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10042 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10043 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10044 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10045 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10046 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10047 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10048 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10049 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10050 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10051 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10057 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10058 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10059 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10060 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10061 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10062 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10063 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10064 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10065 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10066 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10067 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10068 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10069 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10070 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10071 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10073 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10074 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10075 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10076 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10077 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10079 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10080 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10081 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10082 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10299 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10300 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10301 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10302 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10335 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10336 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10337 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10338 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10339 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10340 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10341 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10342 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10343 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10344 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10345 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10346 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10347 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول