دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10751 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10752 روزانه دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10753 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
10754 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10755 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10756 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10757 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10758 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10759 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10760 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10761 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10762 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10763 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10764 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10765 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10766 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10769 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10770 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10771 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10772 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10767 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10768 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه