دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10963 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10964 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10965 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10966 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10967 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10968 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10969 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10970 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10971 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10972 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10973 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور