برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12122 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12123 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12124 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12125 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12126 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12127 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12128 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12129 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12130 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12131 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12132 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12155 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور