دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12122 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12123 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12124 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12125 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12126 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12127 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12128 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12129 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12130 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12131 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12132 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12155 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور