دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12551 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12552 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12553 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12554 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12555 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12556 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12557 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12558 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور