برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12551 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12552 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12553 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12554 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12555 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12556 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12557 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12558 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور