دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12581 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
12582 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12583 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12584 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12585 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12586 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12587 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12588 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12589 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12590 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12591 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12592 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12593 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12594 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12595 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12596 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12597 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12598 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12599 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12600 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12601 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12602 روزانه دانشگاه ملایر همدان فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12603 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12604 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم فلسفه و کلام اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12605 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کلام تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12606 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12607 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12608 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12609 روزانه دانشگاه سمنان سمنان دین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12612 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12613 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12614 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک سطح دو حـوزه علمیه و یا طـلاب پذیرش دانشجو منحصـرا از بین دارنـدگان مرتبط - فقط مرد
12615 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12616 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12617 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12618 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12620 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش تاریخ آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12622 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12623 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12624 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12625 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12626 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12627 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12628 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12629 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12630 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12631 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12632 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12633 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کلام اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12634 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان منطق فهم دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12635 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان امام شناسی و معارف ائمه آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول فقط مرد
12636 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12637 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12638 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12639 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12640 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول