دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ادیان و عرفان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان و عرفان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12613 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان ابراهیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12614 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران ادیان ابراهیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12615 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان غیر ابراهیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12616 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تصوف و عرفان اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه