دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه زبان انگلیسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول