دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مدیریت جهان گردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13516 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13517 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13518 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13524 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازاریابی جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1125 - مدیریت جهان گردی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13533 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13534 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13535 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13536 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13537 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13538 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13539 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی توسعه جهانگردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول