دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14618 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول