دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14499 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14500 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14501 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14502 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14504 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14505 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14506 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14507 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14508 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14509 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14510 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14511 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14512 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14513 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14514 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14515 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14516 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14517 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14675 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14676 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14677 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14678 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14715 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14717 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول