دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مطالعات زنان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1137 - مطالعات زنان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14734 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14735 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14736 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14737 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14738 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14739 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14740 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14741 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14742 روزانه دانشگاه شیراز فارس زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14743 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
14744 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14745 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14746 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14747 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14748 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14749 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14750 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14751 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14752 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14753 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14754 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14755 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14756 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14757 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم زن و خانواده آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -