دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج و در رشته مجموعه مدیریت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14862 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15218 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15284 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15308 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز انتقال تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور