دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیعه شناسی گرایش کلام و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12612 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12613 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12614 روزانه دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک سطح دو حـوزه علمیه و یا طـلاب پذیرش دانشجو منحصـرا از بین دارنـدگان مرتبط - فقط مرد
12615 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12616 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12617 روزانه دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12664 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12665 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12666 نوبت دوم دانشگاه قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مدارک  سطح  دو  حوزه  علمیه  و  یا  طلاب پذیرش  دانشجو  منحصرا  از  بین  دارندگان مرتبط - فقط مرد
12667 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12668 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12669 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12733 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12737 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12738 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12739 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم شیعه شناسی گرایش کلام آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن