دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - شیمی کاربردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17245 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17246 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17247 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17248 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17249 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17250 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17251 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17252 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17254 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17255 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17257 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17258 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17259 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17260 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17262 روزانه دانشگاه گنبد گلستان شیمی و فناوری اسانس آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17263 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17264 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17265 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17266 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17268 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17270 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17271 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
17274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17275 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17277 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17278 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17279 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17280 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول