دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم شناختی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم شناختی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران ذهن، مغز و تربیت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران روانشناسی شناختی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول