دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - بهینه سازی سیستم -  سلامت - نوآوری - کیفیت و بهره وری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - بهينه سازي سيستم - سلامت - نوآوري - کیفیت و بهره وری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20688 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
20690 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20691 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20692 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20693 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20694 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20695 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20696 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20697 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20698 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20699 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20700 روزانه دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20702 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
20703 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20704 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20705 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20706 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
20707 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20708 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20709 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20710 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20712 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20713 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20714 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20715 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
20716 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20717 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
20718 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20719 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20720 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
20721 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20722 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20723 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
20724 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20725 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20727 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20728 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20729 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20689 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20730 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20731 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20732 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
20733 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20734 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20736 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20737 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20738 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
20739 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20740 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
20741 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
20748 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20749 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
20750 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20751 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20752 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
20753 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20754 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20755 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20756 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20757 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20772 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20773 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20774 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20758 مجازي دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
20759 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
20760 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ایمنی در راه آهن آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
20813 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20775 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران بهینه سازی سیستمها آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
20761 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
20762 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
20763 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20764 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20765 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20766 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20767 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20768 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20769 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20770 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20771 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20777 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20779 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20780 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20781 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20782 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20784 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
20788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
20789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20790 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20791 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20792 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20793 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20797 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
20801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20806 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران بهینه سازی سیستمها آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین سیستمهای سلامت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت نوآوری و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
20812 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.