دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه مهندسی عمران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
21175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول