دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان و در رشته اقتصاد کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1304 - اقتصاد کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24118 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24130 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24143 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24152 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول