دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم و مهندسی محیطزیست

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی محیطزیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان آلودگیهای محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24631 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24632 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول