دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
25056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
25058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول