دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - معماری داخلی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25948 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25949 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25950 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25951 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25953 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25954 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25955 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25961 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25962 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25964 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25965 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25966 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول