دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25208 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25209 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث معماری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25210 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه