دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - بازیگری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26024 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26025 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26026 روزانه دانشگاه هنر تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26027 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26029 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول