دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26055 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
26064 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26105 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
26115 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن