دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت پروژه و ساخت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25452 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25453 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - فناوری معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25471 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری بیونیک آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25472 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری بیونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25473 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری دیجیتال آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
25474 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - معماری و انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری و انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت ساخته ها
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخته ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول