برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و در رشته فرش

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1363 - فرش (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26325 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش در فرش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26327 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش گرایش تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26328 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26330 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مواد اولیه و رنگرزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول