دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - فرش

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1363 - فرش (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26324 روزانه دانشگاه هنر تهران فرش آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26325 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش در فرش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26326 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش در فرش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26327 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش گرایش تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26328 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26329 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مواد اولیه و رنگرزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26330 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مواد اولیه و رنگرزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26331 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مواد اولیه و رنگرزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26332 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد پژوهش در فرش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فرش گرایش تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول