دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مطالعات آب و خاک و در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10785 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10786 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10787 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10788 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10797 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10798 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10799 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10800 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10808 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10813 مشترک دانشگاه تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول مشترک با دانشگاه لوند کشور سوئد - شرایط در انتهای دفترچه
10814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول