دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش طراحی سازمانهای دولتی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15325 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15326 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15327 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15328 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15329 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15330 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15331 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15332 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15333 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15334 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15335 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15336 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15337 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15338 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15339 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15340 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15341 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول